Πανελλαδικό δίκτυο τεχνικής υποστήριξης

Πλήρης τεχνική υποστήριξη των μονάδων από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για προϊόντα που έχουν προμηθευθεί από οποιονδήποτε συνεργάτη του ομίλου Τουρνικιώτη.

10 Χρόνια εγγύηση
Ομίλου Τουρνικιώτη

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ AUX FREE MATCH (Αγγλικά)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ AUX LCAC (Αγγλικά)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ AUX LCAC (Ελληνικά)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ & ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (Αγγλικά)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ AUX LCAC

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ AUX LCAC

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ WiFi

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ WiFi (Αγγλικά & Ελληνικά)