Συστήματα Free Match

Μία νέα εμπειρία στα συστήματα κλιματισμού και του έξυπνου περιβάλλοντος διαβίωσης.

Σειρά Inverter

  • Ταχεία Ψύξη/ Θέρμανση
  • Πτερύγια υδροφιλικού αλουμινίου
  • Ψύξη σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
  • Έξυπνη απόψυξη
  • Πλαίσιο που δε σχηματίζει πάγο
  • Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης